FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Merkezimiz fizyoterapi ve rehabilitasyon ünitelerinde uygulanan değerlendirme ve tedavi programları deneyimli çocuk terapistleri tarafından uygulanmaktadır.

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapist tarafından değerlendirilen özel gereksinimli, terapi programına alınır. Amaç, özel gereksinimliye mümkün olduğunca bağımsızlık kazandırmaktır.

  Özel gereksinimlinin durumuna göre;
 1. Anormal postür bozukluklarını değiştirmek ve bunlardan kaynaklanan sekonder problemleri çözmek
 2. İstemsiz kasılmalara engel olmak, zayıf olan kaslardaki hareket potansiyelini arttırmak
 3. Normal gelişim eğrileri doğrultusunda en önemli hareket paternlerini yerleştirerek, mevcut fiziksel kapasiteyi arttırmak
 4. Denge ve koordinasyonu geliştirmek
 5. Bedeni yetersizlikleri uygun yardımcı aletlerle desteklemek
 6. Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda, engelliyi mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırmak
 7. Fizyoterapi programının ana temalarını oluşturur.
YARDIMCI ARAÇ VE EKİPMANLAR

Her çocuk için bireyselleştirilmiş olarak hazırlanan ve uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programı süresince, yapılan tedaviyi desteklemek, etkinliğini arttırmak, bağımsız hareket etmesine olanak sağlayarak öğrenmesini, çevresini araştırmasını ve iletişim becerilerinin geliştirilerek özgüveninin desteklenmesi amacı ile uygun cihaz ve ekipmanların kullanılması önerilmektedir.

Kullanılması gerektiği düşünülen cihaz ya da ekipmana, çocuğu takip eden doktor ve ortotist ile birlikte karar verilemektedir. Bu amaçla her çocuk için kapasitesine uygun olarak planlanan walker, tripot, rollatör, kanedyen ve yürüteçlerle birlikte rehabilitasyon süreci takip edilmektedir. Merkezimizde prensip olarak çocuğun fonksiyonel kapasitesini arttırıcı yönde, mümkün olana en kısa seviyede SMAFO, AFO, KAFO, DAFO uygulamalarına yer verilmektedir.

KAS HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ-REHABİLİTASYON

Kas hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarının amacı çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini yükseltmektir.

  Buna yönelik olarak yapılan uygulamalar şunları kapsar:
 1. Kas kuvvetinin korunması veya kuvvet kaybını geciktirmek,
 2. Kaslarda meydana gelebilecek kısalıkları ve eklemlerdeki bozulmaları önlemek
 3. Solunum problemlerini önlemek
 4. Yürüme aktivitesini mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirmek
 5. Aileyi eğitmek
 6. Hastalığın farklı dönemlerinde eklemi desteklemek, korumak, fonksiyonu artırmak amacıyla uygun araç-gereç ve cihazlardan yararlanmak
 7. Fonksiyonel kapasiteyi artırmak
EGZERSİZ TEDAVİSİ
 • Kuvvetlendirme egzersizleri
 • Solunum Fizyoterapisi
 • Derin solunum egzersizleri

ORTEZ(SPLİNT) UYGULAMALARI

Vücutta uzuvları korumak, desteklemek, yapamadığı harekete yardımcı olmak veya istenmeyen hareketi engellemek amacıyla çeşitli materyallerden yapılan aletlerdir. Ortez uygulamaları kas hastalıklarının tedavisinde önemli yer tutar. Her hastanın ihtiyacına göre planlanan bu uygulamalarda doğru zamanlama çok önemlidir.

Kas hastalarında ayak bileği ekleminin düzgünlüğünü korumak amacıyla ayak bileği cihazları, ayakta tutmaya yönelik olarak ayakta durma cihazları veya omurga düzgünlüğünü devam ettirmeye yönelik olarak korseler kullanılabilir. Bu ortezlere karar verebilmek için hastalar mutlaka düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Ortez uygulamalarının başarısı doğru zamanlama ve uygun ortezin seçimine bağlıdır.

EV PROGRAMLARI

Özel eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon seanslarında uygulanan tekniklerin başarısı, bu tekniklerin uygun şekilde tekrar edilmesine bağlıdır. Rehabilitasyon programının başarısı ve sürekliliğinin sağlanmasında ebeveynler birincil derecede rol üstlenmektedirler. Öğretilen yöntem ve tekniklerin gün içerisinde uygulanması ve tekrarlanması onlara bağlı olduğu gibi, çocuklarını çok iyi gözlemleyerek gelişme ve değişiklikleri de kaydetmeleri gerekmektedir.